Verhuur

Van donderdag tot donderdag

De kostuums van Stichting Historische Kostuums kunnen gehuurd worden voor stoet en spel, toneel, voordrachten enzovoort.
Echter niet voor vrijgezellenfeestjes of carnaval.

Wij zijn op de donderdagen in het pand Blokstallen 3 aanwezig tussen 10:00 en 16:00 uur.

Indicatie huurprijzen per week: € 15,- voor volkse kostuums, € 17,50 tot € 27,50 voor burgerkleding en soldaten en € 35,- tot € 45,- voor de adellijke kostuums. Enkele bijzondere kostuums tot € 75,- per week.

Alle kostuums moeten gereinigd volgens was- of stomerijvoorschrift weer worden ingeleverd.

Daarnaast wordt een borg gevraagd van hetzelfde bedrag als de huurprijs.
De kleding kan vooraf bezichtigd, gepast en gereserveerd worden.

Legitimatie bij huur is verplicht.

Zie hieronder de beschikbare kostuums per periode.

Ons adres

 • Bergen op Zoom, Blokstallen 3, 4611 WB

 • 0164 23 97 34

 • info@historische-kostuums.nl

 • Inlichtingen

  Lucia Quik, tel. 0164 – 24 40 88
  Olga Roelands, tel. 0164 – 26 55 40

 • 10:00 - 16:00

  Wij zijn allen op de donderdagen op locatie.

  (tijdens vakanties mogelijk aangepaste openingstijden)
  Deurbel: Fourrierruimte

 • Parkeren

  U kunt bij receptie een gratis parkeertkaart vragen voor de parkeervakken Blokstallen 3

 • Matenlijst

  Klik op het icoon om onze matenlijst in excel te downloaden.

Neem direct contact op via info@historische-kostuums.nl

Privacyverklaring

De Stichting Historische Kostuums gaat met uw persoonsgegevens om zoals vereist door de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Opslag persoonsgegevens

Doel

Wanneer u zich inschrijft of aanmeldt als lid of voor één van onze verhuur- of bruikleenactiviteiten hebben wij van u een aantal gegevens nodig.

Gebruik

De Stichting Historische Kostuums gebruikt deze gegevens uitsluitend ten behoeve van de ledenadministratie en/of voor de administratie van de verhuur van kostuums en voor het in bruikleen geven van onze kostuums. Uw persoonlijke gegevens worden zonder uw toestemming niet aan derden verstrekt.

Bewaartermijn

Uw gegevens worden verwijderd als zij niet meer noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor zij zijn verzameld. Na beëindiging van de activiteit (en) waarvoor kostuums nodig zijn worden de gegevens maximaal 5 jaar bewaard.

Rechten

Als u uw gegevens geheel wilt laten verwijderen of inzage wilt in de over u bewaarde gegevens stuur dan een e-mail met daarin uw verzoek naar: info@historische-kostuums.nl.

Klachten

Als u een klacht heeft over onze handhaving van de privacyregels kunt u zich richten tot de Autoriteit Persoonsgegevens.